Wybierz sposób rejestracji:

Rejestracja korepetytora za pomocą facebooka
Rejestracja korepetytora za pomocą formularza rejestracyjnego

Wypełnij formularz rejestracyjny

 •  

Wypełnij formularz rejestracyjny

[ajax_login]

Regulamin

1. Spis treści

 • Definicje
 • Postanowienia ogólne
 • Postanowienia techniczne
 • Polityka prywatności i ochrona danych osobowych 
 • Rejestracja w serwisie i usunięcie konta
 • Dodawanie i usuwanie ogłoszeń
 • Dodawanie i usuwanie opinii
 • Zakup usług reklamowych
 • Reklamacje i odstąpienie od usługi
 • Postanowienia końcowe

2. Definicje

 • Serwis eduKorepetycje.pl – serwis z ogłoszeniami dla korepetytorów prowadzony przez firmę eduBenefit Tomasz Lachera z siedzibą w Katowicach na ul. Bankowej 14/415, Kod: 40-007 Katowice, o numerze NIP: 648-245-47-82.
 • Administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 • Korepetytor – każda osoba fizyczna lub firma posiadająca zarejestrowane konto w serwisie.
 • Login – adres e-mail użyty w trakcie rejestracji konta w Serwisie.
 • Ogłoszenie – oferta osoby fizycznej lub firmy, dotycząca usług nauczania.
 • Konto korepetytora – miejsce w serwisie przyporządkowane danemu Korepetytorowi.

3.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zawiera zbiór zasad korzystania z serwisu eduKorepetycje.pl
 2. Serwis eduKorepetycje.pl służy do zamieszczania darmowych ogłoszeń o charakterze edukacyjnym w celu skojarzenia dwóch stron ucznia, studenta lub rodzica z korepetytorem lub firmą szkoleniowo-edukacyjną.
 3. Ogłoszenia mogą dodawać osoby fizyczne lub firmy oferujące usługi edukacyjne.
 4. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń o treści innej niż edukacyjna, np.: tłumaczenia, pisanie prac itp.
 5. Administratorem serwisu jest eduBenefit Tomasz Lachera z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-007, przy ul. Bankowej 14/415 o numerze NIP: 648-245-47-82.
 6. Każdy użytkownik może skontaktować się z administratorem serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w dziale „Kontakt”
 7. Administrator ani firma eduBenefit nie pośredniczy w transakcjach dokonywanych pomiędzy użytkownikami.
 8. Wszelkie prawa autorskie dotyczące funkcjonalności oraz opracowania graficznego serwisu są zastrzeżone, a ich powielanie i wykorzystywanie jest zabronione.
 9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.

4. Postanowienia techniczne

 1. Przeglądanie zamieszczonych ogłoszeń jest możliwe za pośrednictwem komputera bądź urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą technologię cookies oraz JavaScript.
 2. Administrator serwisu może czasowo (całkowicie lub częściowo) wyłączyć Serwis w celu jego ulepszania, naprawiania awarii lub przeprowadzania konserwacji.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 4. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu zaszkodzenie drugiemu użytkownikowi bądź firmie eduBenefit, a w szczególności: zakładanie podwójnych konto, zautomatyzowane dodawania kont i opinii oraz próby nielegalnego pozyskania hasła innego użytkownika.
 5. Administrator ani firma eduBnefit nie ponosi odpowiedzialności za: korzystanie przez Użytkownika z jakiegokolwiek oprogramowania rozszerzającego funkcjonalności przeglądarki oraz nieużywanie oprogramowania antywirusowego.
 6. Administrator ani firma eduBnefit nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opłaty jakie Użytkownik ponosi ze strony swojego operatora (dostawcy Internetu) na skutek połączenia internetowego z serwisem eduKorepetycje.pl
 7. Rejestracja konta użytkownika jest bezpłatna i wymaga udostępnienia aktualnego adres e-mail.
 8. Korzystanie z dodatkowych płatnych usług reklamowych w ramach darmowego konta wymaga od użytkownika możliwości dokonywania przelewów finansowych.

5.Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie zebrane dane osobowe użytkowników zarejestrowanych przez Administratora serwisu są chronione zgodnie z przepisami prawa i udostępniane w ograniczonym stopniu tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika.
 2. Korzystanie z serwisu jak użytkownik niezarejestrowany nie wymaga udostępnienia danych osobowych.
 3. Dane osobowe udostępnione przez użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Administratora tylko i wyłącznie w celu: prawidłowego funkcjonowania serwisu, zapewnienia opieki technicznej, kreowania akcji promocyjnych i marketingowych.
 4. Użytkownik serwisu w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w dolnej części otrzymanej wiadomości.
 5. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym innym podmiotom gospodarczym, ani osoba fizycznym bez zgody danego użytkownika. Wyjątek stanowi udostępnienie informacji na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.
 6. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawy lub usunięcia. W razie wystąpienia problemów z korektą danych lub wysłaniem wezwania do usunięcia danych (usunięcia konta) prosimy o kontakt z działem technicznym pod adresem pomoc@edukorepetycje.pl.
 7. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Administratora są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 8. Zgromadzone dane osobowe są zabezpieczone i przechowywane na serwerach nie dostępnych dla osób niepowołanych w strefie do tego przeznaczonej.
 9. Bezpieczeństwo danych osobowych zależy również od użytkownika serwisu. Należy pamiętać, aby w treści ogłoszeń edukacyjnych nie publikować zbędnych danych osobowych i kontaktowych. Użytkownik łamiący te postanowienie, łamie regulamin serwisu internetowego.  
 10. Ujawnianie hasła i loginu użytkownika w jakiejkolwiek części serwisu jest zabronione.
 11. Dane osobowe są przetwarzane tylko przez Administratora serwisu.
 12. Administrator udostępnia możliwość wysłania wiadomości do ogłoszeniodawcy przez użytkownika niezarejestrowanego. Wysłanie wiadomości wymaga udostepnienia ogłoszeniodawcy: imienia, adresu mailowego oraz numeru telefonu w celu nawiązania kontaktu ze strony ogłoszeniodawcy. Użytkownik korzystający z powyższej funkcji wyraża zgodę na przekazanie danych ogłoszeniodawcy i na nawiązanie kontaktu w celu omówienia oferty edukacyjnej.   
 13. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest eduBenefit Tomasz Lachera z siedzibą w Katowicach ul. Bakowa 14/415.
 14. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie treści serwisu do potrzeb użytkownika.
 15. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osoba trzecim poznanie tożsamości użytkownika i skontaktowania się z nim. Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi, ani osoba trzeci na dostęp do prywatnego komputera użytkownika.
 16. Każdy użytkownik może samodzielnie usunąć pliki cookie poprzez wykasowanie ich z pamięci tymczasowych plików przeglądarki internetowej.

6.Rejestracja i usunięcie konta

 1. Przeglądanie ogłoszeń jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji konta użytkownika.
 2. Rejestracja konta i zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne, i wymaga wcześniejszej akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Do procesu rejestracji mogą przystąpić użytkownicy których celem jest zamieszczanie darmowych ofert nauczania.
 4. Użytkownik może dokonać procesu rejestracji tylko jednego konta. W przypadku wykrycia kilku kont przypisanego do tego samego Korepetytora lub firmy, konta te mogą zostać usunięte lub stale zablokowane.
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie eduKoreptycje.pl, Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe, wizerunek w plikach graficznych i inne informacje składające się na profil użytkownika lub ogłoszenie przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie profilu i oferty przez serwis dla każdego użytkownika w sposób nieograniczony. Powyższe upublicznienie nie dotyczy danych poufnych, takich jak: dokładnego adresu zamieszkania (Ulicy oraz numeru domu), adresu email, hasła do konta.
 6. Upubliczniając zdjęcia w serwisie, użytkownik oświadcza, że posiada prawo lub zgody wymagane przepisami prawa na upublicznienie zdjęcia i nie łamie jakichkolwiek praw osób trzecich.
 7. Zabronione jest zamieszczanie danych kontaktowych na zdjęciach profilowych oraz w treści ogłoszenia. Podczas Rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane.
 8. Korepetytor ma prawo do swobodnej edycji danych i ogłoszeń zamieszczonych w swoim koncie.
 9. W polu „imię lub nazwa Korepetytora” może znajdować się tylko imię lub nazwa firmy zamieszczającej ogłoszenia. Powyższe pole nie może zawierać: nazwy miejscowości, nazwy przedmiotu lub egzaminu oraz słów, takich jak: korepetycje, korepetytor, nauczyciel, lektor i ich innych synonimów.
 10. W przypadku wystąpienia wątpliwości po stronie Administratora, co do prawdziwości zamieszczonych danych przez Korepetytora – Administrator zastrzega sobie prawo do: moderacji profilu, ogłoszeń oraz zweryfikowania danego profilu poprzez polecenie przesłania skanu dokumentu tożsamości przez Korepetytora.Administrator nie udostępnia danych osobowych poufnych podmiotom nie posiadających podstawy prawnej do ich uzyskania.
 11. Każdy użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z prawem oraz dobrymi zasadami współżycia społecznego i obyczajowego. Wszelkie zamieszczanie treści o charakterze niemoralnym jest zabronione.
 12. Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na: otrzymywanie wiadomości technicznych i marketingowych drogą poczty wewnętrznej, wiadomości sms, poczty elektronicznej emal, wyświetlanych w serwisie oraz na telefoniczny kontakt ze strony pracowników eduBenefit w celach weryfikacji danych osobowych, zbierania danych statystycznych i przedstawiania ofert marketingowych.
 13. Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodne na otrzymywanie wiadomości i zapytań ofertowych od Uczniów drogą poczty wewnętrznej lub poczty elektronicznej e-mail oraz drogą telefoniczną.
 14. Administrator Serwisu może blokować lub usunąć konta Użytkowników, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin. W takiej sytuacji konsument ma prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej proporcjonalnie niewykorzystanej części świadczonych płatnych usług. promocyjnych. 
 15. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta z Serwisu, aby tego dokonać Korepetytor powinien o tym poinformować Administratora serwisu za pomocą formularza kontaktowego.
 16. Usunięcie konta, ogłoszenia lub komentarza może nastąpić tylko na skutek pisemnej prośby Korepetytora przesłanej do Administratora z adresu e-mail zgodnego z loginem danego Korepetytora lub poprzez formularz kontaktowy dostępny dla zalogowanych użytkowników. W razie wystąpienia wątpliwości po stronie Administratora odnośnie prawdziwości nadesłanego polecenia – Administrator ma prawo użyć innych sposobów weryfikacji.

7.Dodawanie i usuwanie ogłoszeń

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za informacje i zdjęcia upubliczniane w treści ogłoszeń.
 2. Treść ogłoszeń powinna być wyrażona w języku polskim zgodnie z zasadami językowymi – bez nagminnego stosowania dużych liter.
 3. Zabrania się reklamowania w treści ogłoszeń jakichkolwiek serwisów konkurencyjnych zawierających oferty korepetytorów.
 4. Upublicznione ogłoszenie musi być zgodne z przedmiotem, do którego zostało przyporządkowane.
 5. Użytkownik może przyporządkować tylko jedno ogłoszenie do danego przedmiotu.
 6. Użytkownik posiada możliwość odpłatnego wyróżnienia i/lub wypozycjonowania swojego ogłoszenia za pomocą punktów pozycjonujących względem ogłoszeń konkurencyjnych.
 7. Administrator Serwisu ma prawo blokować bądź usuwać upublicznione ogłoszenia i/lub konta użytkowników nagminnie łamiących regulamin. W takiej sytuacji użytkownik ma prawo do zwrotu środków finansowych wydanych na wyróżnione ogłoszenia i/lub pozycjonowanie ogłoszenia proporcjonalnie do czasu nie wykorzystanego świadczenia lub liczny niezużytych punktów pozycjonujących.
 8. Każdy zarejestrowany Użytkownik posiada pełną swobodę do edycji upublicznionego ogłoszenia bądź jego natychmiastowego usunięcia.
 9. Użytkownik, który dobrowolnie dokonuje usunięcia wyróżnionego lub pozycjonowanego ogłoszenia wraz z punktami pozycjonującymi przyjmuje do akceptacji, że utracone punkty pozycjonujące lub środki finansowe nie podlegają zwrotowi.

8. Dodawanie i usuwanie opinii

 1. Korepetytor wyraża zgodę na wystawianie opinii przez użytkowników serwisu (uczniów i rodziców) dotyczących świadczonych usług edukacyjnych.
 2. Użytkownicy mogą dodawać opinie o Korepetytorach bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 3. Opinie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie odbytych lub nieodbytych korepetycji z winy Korepetytora. Wszelkie opinie wykraczające poza ten zakres będą uznane za naruszenie regulaminu i usuwane na pisemną prośbę Korepetytora.
 4. Użytkownik może wystawić tylko jedną opinię danemu Korepetytorowi.
 5. Korepetytorzy mogą jednorazowo odpowiedzieć na każdą wystawioną im opinię.
 6. Dodanie opinii wiąże się zatwierdzeniem linka aktywacyjnego wysłanego na wcześniej dobrowolnie udostępniony i aktualny adres e-mail.
 7. Zabronione jest:
 • Wzajemnie dodawanie pozytywnych lub negatywnych opinii pomiędzy Korepetytorami.
 • Dodawanie opinii przez Korepetytorów do zamieszczonych w Serwisie własnych ogłoszeń. Działania takie będą uznane za nieczystą grę konkurencyjną i skutkować będą usunięciem lub trwałym zablokowaniem konta danego Korepetytora.
 • W treści opinii nie mogą znajdować się adresy lub nazwy innych stron internetowych oraz dane osobowe innych Korepetytorów i ich dane kontaktowe. Opinie wykraczające poza to postanowienie będą blokowane bądź usuwane.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, ich moderacji i usuwania opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są działaniem użytkowników konkurencyjnych lub naruszają regulamin.
 • Użytkownicy zarejestrowani i Opiniodawcy (Uczniowie, Studenci i Rodzice) nie mają uprawnień do edytowania i usuwania zamieszczonych opinii.
 • Opiniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii. Wszelkie dane Opiniodawcy takie jak: adres email i numer IP komputera są poufne i gromadzone przez Administratora w celu zapobiegania dodawania fałszywych opinii.
 • Opiniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości technicznych i marketingowych drogą poczty elektronicznej e-mail, wiadomości sms lub droga telefoniczną.

9. Zakup usług reklamowych

 1. Zamówienie i płatność za pozostałe usługi reklamowe, takie jak: ulotki, wizytówki, artykuły sponsorowane oraz banery reklamowe dokonywane są za pomocą formularza zamówień i tradycyjnych przelewów bankowych.
 2. Każdy użytkownik ma prawo do wykupienia dodatkowej formy promocji, ale przekaz reklamowy nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 3. Realizacja zamówień rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty środków finansowych za zamówioną usługę na koncie bankowym eduBenefit.
 4. Dodatkowe usługi promocyjne służą w celu zwiększenia popularności danego zarejestrowanego użytkownika i publikowanych przez niego ogłoszeń.
 5. Płatności za wyróżnienie ogłoszenia i punkty pozycjonujące obsługiwane są przez serwis PauU za pomocą:
 • Przelewu elektronicznego
 • Przelewu tradycyjnego oraz
 • Przelewu karta płatniczą. 

Wyróżnienie i pozycjonowanie ogłoszenia:

 • Ma na celu zwiększenie liczby odwiedzin danej oferty – zwiększenie liczy odwiedzin (klikalności oferty wyróżnionej) powoduje zużycie punktów pozycjonujących tę ofertę. 
 • Jest ściśle przyporządkowane do konkretnego ogłoszenia – wyróżnienie wszystkich zamieszczonych przez Korepetytora ogłoszeń wymaga oddzielnego wyróżnienia każdego z nich z osobna.
 • Umożliwia korepetytorowi wyróżnienie ogłoszenia na stronie głównej zgodnie o ile jego ranking na podstawie zgromadzonych punktów pozycjonujących na to pozwala.
 • Odbywa się tyko na podstawie punków pozycjonujących pozwalających Korepetytorowi na wyświetlanie swojego ogłoszenia nad ogłoszeniami konkurencji i zależy od ilości zgromadzonych punktów pozycjonujących.
 • Dostępne jest tyko dla zarejestrowanych użytkowników.
 • Dotyczy tylko ściśle określonego ogłoszenia.
 • Punkty pozycjonujące ulegają zużyciu na podstawie ilość kliknięć danego ogłoszenia w model rozliczeniowy CPC – ang. (cost per click) zgodnie ze stawką w dziale „Statystyki”.
 • W przypadku usunięcia konta lub usunięcia ogłoszenia przez Administratora, Korepetytor ma prawo do zwrotu poniesionych środków za zakupione usługi reklamowe proporcjonalnie do czasu nie wykorzystanej usługi w ciągu 14 dni od momentu usunięcia konta lub ogłoszenia.
 • Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT.
 • Serwis wystawia faktury podmiotom gospodarczym, po dokonaniu płatności za wybraną usługę.
 • W celu otrzymania faktury Korepetytor musi uzupełnić swoje konto o dane do faktury. Wystawiane faktury będą udostępnione Korepetytorowi na stronie rozliczeniowej dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników (do samodzielnego pobrania) lub dostarczone droga e-mail w wersji elektronicznej (PDF).
 • Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług reklamowych oraz ich ceny, a zwłaszcza darmowych funkcjonalności serwisu i wydziedziczenia z nich nowych odpłatnych usług.

10. Reklamacje i odstąpienie od usługi

 1. Ogłoszeniodawca ma prawo do rezygnacji z usługi w terminie 14 dni od momentu jej opłacenia. Rezygnację należy wysłać poprzez dostępny na stronie formularz kontaktowy. W przypadku punktów pozycjonujących zwracany jest tylko niezużyty stan punktów pozycjonujących na dzień przyjęcia zgłoszenia. 
 2. Wszelkie reklamacje zakupionych produktów reklamowych mogą być przesyłane na adres l lub przez formularz kontaktowy bezpośrednio do Administratora.
 3. Składając reklamację klient zobowiązany jest do: udostępnienia danych kontaktowych, numeru reklamowanego zamówienia oraz podania przyczyny reklamacji.
 4. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformuje Użytkownika drogą mailową o przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 21 dni od daty przyjęcia zgłoszenia przez Administratora.
 6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego skutkować będzie zwrotem środków finansowych poniesionych przez Użytkownika w postaci całkowitej lub proporcjonalnej do czasu nie wykorzystanej usługi.
 7. Negatywne rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego – Użytkownik, który nie akceptuje decyzji Administratora dotyczącą  reklamowanego produktu, może dochodzić swoich praw na drodze sądowej w sądzie zgodnym z siedzibą Usługodawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Ostatnia aktualizacja Regulaminu nastąpiła w dniu 17.08.2015r.
 2. eduBenefit zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. O zmianach niniejszego regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika poprzez stosowny komunikat techniczny wyświetlony w koncie Korepetytora lub drogą mailową.
 4. Użytkownik, który nie akceptuje nowego Regulaminu powinien niezwłocznie usunąć swoje konto Użytkownika.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Strony (Usługobiorcę i Usługodawcę).
 6. Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem.
 7. Odpowiednie informacje zawarte na Stronie internetowej stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Usługodawcę i Użytkownika Umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
Korepetycje - Cień rozdzielający ogłoszenia korepetytorów